DRUMET Liny i Druty
AngielskiNiemiecki
aktualnie jesteś : Strona główna \ Aktualności \ Regulamin Konkursu „Projekt strony głównej ściennego kalendarza firmowego na 2018 r.”

Aktualności

Regulamin Konkursu „Projekt strony głównej ściennego kalendarza firmowego na 2018 r.”
Regulamin Konkursu „Projekt strony głównej ściennego kalendarza firmowego na 2018 r.”

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW 

DRUMET LINY I DRUTY Sp. z o.o.

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest DRUMET Liny i Druty sp. z o.o.

2. Konkurs rozpocznie się 16.08.2017 r. i trwać będzie do 08.09.2017 r.

3. Tematem prac konkursowych jest: „Projekt strony głównej ściennego kalendarza firmowego na 2018 r.”

4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci w wieku 7 - 15 lat.

  

       Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Prace konkursowe należy złożyć w dziale Kadr i Administracji do dnia 08.09.2017 r.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi, w formie płaskiej, format A4 lub A3, wymagany układ – poziomy.

3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

4. Uczestnik konkursu powinien złożyć pracę w kopercie opatrzonej danymi rodzica i swoimi tj.: imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka.  Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

5. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).              

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do  konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.

 

  

Wyniki konkursu i nagrody.

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni jednego laureata konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.drumet.pl oraz w biuletynie zakładowym DRUMET News.

4. Nagrody w konkursie to:

·       dla laureata konkursu - nagroda rzeczowa;

·       dla wszystkich uczestników -  upominki.

5. Dodatkowo organizator konkursu może zorganizować wystawę nadesłanych prac, umieścić wszystkie prace na stronie internetowej.

  

       Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, rodzic dziecka biorącego udział w konkursie wyraża zgodę na publikowanie i wykorzystanie pracy w dowolnej liczbie i w dowolnym nakładzie.

2. Biorący udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad ogłoszonych w tym konkursie.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie: www.drumet.pl.